Comedy and Entertainment

എന്താല്ലേ നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ

എന്താല്ലേ നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ…
******-*****.

*സുന്ദരി x സുന്ദരൻ
കാമുകി x കാമുകൻ
വഞ്ചകി x വഞ്ചകൻ
കുമാരി x കുമാരൻ
ശ്രീമതി x ശ്രീമാൻ
പണക്കാരി x പണക്കാരൻ

പക്ഷേ….
അഹങ്കാരി x ???? 😂

ഇതാ പറയുന്നേ …
ആണുങ്ങൾക്ക്‌ അഹങ്കാരമില്ലെന്ന്…!!😊
ആണുങ്ങൾക്ക്‌ പൊതുവെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാത്തത്‌ കൊണ്ടാണത്രെ “അഹങ്കാരൻ” എന്ന വാക്ക്‌ മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയത്‌….

അതുപോലെ….
വായാടി × ??? (വായാടൻ ഇല്ല),
തല്ലുകൊള്ളി × ??? (തല്ലുകൊള്ളൻ ഇല്ല), വായനോക്കി × ??? (വായനോക്കൻ ഇല്ല)

എല്ലാം സ്ത്രീകളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്….. 🤣🤣
അതുപോലെ ഉത്തമൻ x??? (ഉത്തമി ഇല്ല)
പാവം നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ, ചീത്ത പ്പേര് കേപ്പിക്കാതെ ഇങ്ങനെയങ്ങു പോയാൽ മതിയാരുന്നു..�

……. എന്താ ല്ലെ നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ………
😀😀😀😀😀😀

Author: Unknown | Source: WhatsApp 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s