Advertisements

Month: February 2023

 • വേദപാരംഗതനായ വിശുദ്ധ പീറ്റർ ഡാമിയൻ

  വേദപാരംഗതനായ വിശുദ്ധ പീറ്റർ ഡാമിയൻ

  Originally posted on Nelson MCBS: വേദപാരംഗതനായ വിശുദ്ധ പീറ്റർ ഡാമിയൻ സൈമണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? ക്രിസ്തീയസഭകളിലെ കൂദാശകളും സഭാധികാരശ്രേണിയിലെ വിശുദ്ധപദവികളും വിലയ്ക്കു വിൽക്കുന്ന തെറ്റാണ് സൈമണി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. പുതിയനിയമത്തിൽ അപ്പസ്തോലപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സൈമൺ (ശിമയോൻ) എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഇതിന് ലഭിച്ചത്. ആദിമസഭയിൽ ശ്ലീഹന്മാരായ പത്രോസും യോഹന്നാന്നും വിശ്വാസികളുടെ മേൽ കൈവച്ച് അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നു നൽകുന്നതു കണ്ട സൈമൺ, അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഈ വരം തന്റെ പണം സ്വീകരിച്ചു…

 • SUNDAY SERMON MT 4, 1-11

  നോമ്പുകാലം ഒന്നാം ഞായർ പുറപ്പാട് 34, 27-35 ഏശയ്യാ 58, 1-10 എഫേസോസ് 4, 17-24 മത്തായി 4, 1-11 2023-ലെ അമ്പതുനോമ്പിന്റെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ചയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നൊന്തുസ്നേഹിക്കുക എന്നർത്ഥമുള്ള നൊയ് +അൻപ് എന്ന രണ്ടു വാക്കുകൾ ചേർന്നതാണ് നോമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നോയമ്പ്. അമ്പതു നോമ്പ് സമുചിതമായി ആചരിക്കുവാനും, ചില സ്വഭാവരീതികളിൽ നിന്നും, ഭക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നും അകന്നു നിൽക്കാനും, ഉപവാസത്തിലൂടെയും പ്രായശ്ചിത്തത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും നമ്മെ ത്തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനും ഉള്ള ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളുമായിട്ടാകണം നാമെല്ലാവരും ഇന്ന്…

 • I HATE SNAKES – A Poem

  (Photo by Annie Spratt on Unsplash) I HATE SNAKES by Dawn Pisturino Don’t go into the swamp! But we ignored them, For we were great explorers, Hunting for lost civilizations And buried treasure In the deepest jungles of Africa. We plowed through the snake grass, Climbed over rotting tree trunks, Hung from wild grape vines,…

 • Ice Capades

  ~ Last year’s ice storm in photos. ~ ice covered landscapes danger hidden by beauty nature’s paradox ~ frozen dreams lie hidden in winter ~ crystalline beauty distracts from lurking danger waiting to disrupt ~ Evergreen dreams lie frozen in time. ~ Old musings and photos were recycled. Into silly six-word stories today. Your clever…

 • Writing Can Be So Terribly Boring Sometimes

  I remember landing my first writing gig as a young journalist. I was so hopeful, dying to unleash my voice upon the world.  But I wrote for the newspapers, where every story bordered between direct and sterile. Didn’t the other writers care about craft? Surely, they knew something about the arts? Oh, they did. They…

 • I am…

  I am a breeze, rustling through the Autumn leaves. Crisp clean air that revitalizes the land. I am a ray of sunshine, blanketing the Earth with my warmth. Providing the light for all life. I am the rain, washing the dust of the day away. Breathing new life into everything I touch. I am a…

 • MORE THAN COFFEE: A BOOK REVIEW

  ‘More than Coffee’ by Lauren Scott is a beautiful and reflective celebration of life; a book of poems and prose that flows with ease between memories of the author’s life, of the six decades of a loving marriage of her parents and of her family, to present day hiking trails, between the wonder of nature…

 • In the old place

  Originally posted on MAJAALIFEE: Warm cloudy morning. I’m getting dressed pants, a blouse, a blazer and sandals. She put on her make-up and let her hair down. With a light step, I walk along a gorgeous street, full of fragrant flowers, which leads to my favorite bookstore. I look at the clock, it’s exactly 11…

 • Kids Book Review- Mrs. McTats and her Houseful of Cats

  Originally posted on Sillyfrog's Blog: I had my granddaughter staying with me this weekend. We went to the local library and chose a few books for her to enjoy. We sat outdoors on a lovely Saturday and enjoyed the warm sun in the company of books. My favorite of our choices was “Mrs.  Mc…

 • The Psychology of Totalitarianism: A Book Review

  Originally posted on Sillyfrog's Blog: I chose to experience this book in audio form and I’m glad I did. As someone who tries to grasp every morsel of a book, I may have become bogged down in it otherwise.Unless you’ve had an excellent liberal arts education, the frequent world historical references may cause you…

 • Free Range Parenting

  Originally posted on Suicide Squeeze: For over five years, I posted every day. Last year I tried every other day, then once a week. I would vow to Blog once a month but my rules always break. Years ago I agreed to babysit my granddaughter Zofia for her working parents on the condition that no…

 • A SURE STEP

  Originally posted on MAJAALIFEE:                       Right before the New Year, I realized that my life, although planned in detail, falls down on the head. Deep down I know who I am. Just one small step can change my life. Easier said than done. What is better to be brave and own or a coward…

 • SUNDAY SERMON JN 3, 22-31

  ദനഹാക്കാലം ആറാം ഞായർ നിയമവാർത്തനം 24, 14-22 ഏശയ്യാ 63, 7-16 ഹെബ്രാ 8, 1-6 യോഹന്നാൻ 3, 22-31 അർദ്ധരാത്രിയിൽ നിക്കേദേമോസുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനുശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷഭാഗം കടന്നുവരുന്നത്. നിക്കേദേമോസുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിനിടെ താനാരാണെന്നും, തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്താണെന്നും, ഈശോ വളരെ വ്യക്തമായി പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ട്. സുവിശേഷഭാഗത്തിന്റെ ആദ്യപാദത്തിൽ വിശുദ്ധ സ്നാപകയോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യരും, ഈശോയുടെ ശിഷ്യരും തമ്മിലൊരു വിവാദം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിവാദം അതിനാൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ജലംകൊണ്ട് മാമ്മോദീസ നല്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവാദം ഒരു…