Category: Malayalam Lyrics

Sundarimare Kettippoottiya… Lyrics, Hitler

സുന്ദരിമാരെ കെട്ടിപ്പൂട്ടിയ ഭൂതത്താനേനിൻ കോട്ടയിടിച്ചു പൊളിച്ചുനിരത്തും സൂക്ഷിച്ചോളൂകാറ്റു വിതച്ചു കൊടുങ്കാറ്റാക്കാൻനെഞ്ചിൽ കത്തും പന്തം കുത്തിയവീരപരാക്രമ വിക്രമരൊന്നായ്കൊമ്പുകുലുക്കി മദിച്ചു വരുന്നേതണ്ടെല്ലിനു ബലമുണ്ടേൽ തടയാൻ വാടാ നിൻ ഗുണ്ടായിസമിനിവേണ്ടടാ തണ്ടുക്കാരാ പ്രേമത്തിൻ ഹോമച്ചിതയിൽ ചാവേർപ്പടയാകും ഞങ്ങൾ തോക്കിലും വാക്കിലും തോറ്റോടില്ലാകൂട്ടിലടച്ചാലും ദൂരെ കാട്ടിലയച്ചാലുംഅവർ റോട്ടിലിറങ്ങി നടന്നാൽ ഞങ്ങള് വീശി വളച്ചോളാം (സുന്ദരിമാരെ…) അഴിയിട്ടൊരു പൊൻകൂട്ടിൽ മിഴിനീരായ് വാഴുന്നേ തുടുമാടപ്രാവുകളാകും പാവങ്ങൾ തന താനേ തന്താനാനേ തന താനേ തന്താനാനേ തന താനേ തന്താനാനേ താനനാ…….. തുറുകണ്ണിൽ തീപ്പൊരി ചിന്തും കഴുകാ … Continue reading Sundarimare Kettippoottiya… Lyrics, Hitler

Neeyurangiyo Nilave… Lyrics, Hitler

നീയുറങ്ങിയോ നിലാവേ മഴനിലാവേപെയ്തിറങ്ങി വാ തുളുമ്പും മിഴി തലോടാൻഒരു താരാട്ടിൻ തണലായ് മാറാംനറു വെൺ തൂവൽ തളിരാൽ മൂടാംഇടനെഞ്ചിൽ കൂട്ടും കാണാകൂട്ടിൽഇടറും കിളിയുറങ്ങി (നീയുറങ്ങിയോ..) മനസ്സിനുള്ളിലെങ്ങോ മിന്നിത്തെന്നും’മയില്‍പ്പിലി പൂ വാടിയോതണലിലിളവേൽക്കും ഉള്ളിനുള്ളിൽചെറു മുള്ളുകൾ കൊണ്ടുവോനീ വിതുമ്പിയെന്നാൽ പിടയുന്നതെന്റെ കരളല്ലയോഓളക്കാറ്റായ് തഴുകി വാഓമല്‍പ്പാട്ടായ് ഒഴുകിടാംഉരുകാതുതിരാതുറങ്ങാൻ മലർ മകളേ വായോ (നീയുറങ്ങിയോ..) കുരുന്നു ചിറകോടെ കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടുംകുളിർ മഞ്ഞു നീർത്തുമ്പികൾ ഓ..അരിയ തിരിനാളം ദൂരെക്കണ്ടാൽപുതു പൂവു പോൽ പുൽകുമോവേനലാണു ദൂരെ വെറുതെപറന്നു മറയല്ലെ നീവാടിപ്പോകും കനവുകൾനീറിക്കൊണ്ടും ചിറകുകൾമനസ്സിൻ മടിയിൽ മയങ്ങാൻ കിളിമകളേ … Continue reading Neeyurangiyo Nilave… Lyrics, Hitler

Hitler Song Lyrics | Kithachethum Katte…

ഹേയ്..അക്കരെ നിക്കണ ചക്കര മാവിലൊരിത്തിരിമുത്തണി മുന്തിരിമണിയുടെകിങ്ങിണി കെട്ടിയ ചെറു ചെറു കനവുകൾകൂടു തുറന്നു പറന്നിടുമൊരു ഞൊടിചിറകടി പടഹവും ഇളകിയ ബഹളവുംഒരു ചെറു കലഹവും അതിലൊരു മധുരവുംഅതുവഴി ഇതുവഴി പലവഴി പരതിയുംഒടുവിലതലനുര ചിതറിയ പറവകളായ്… കിതച്ചെത്തും കാറ്റേ കൊതിച്ചിപ്പൂങ്കാറ്റേമണിത്തുമ്പപ്പൂവിൻ തേനും തായോ കിതച്ചെത്തും കാറ്റേ കൊതിച്ചിപ്പൂങ്കാറ്റേചിഞ്ചകച്ചക്കം ചക്കം ചിഞ്ചകച്ചക്കംമണിത്തുമ്പപ്പൂവിൻ തേനും തായോചിഞ്ചകച്ചക്കം ചക്കം ചിഞ്ചകച്ചക്കം ഓലോലം തുടിച്ചു പാടാംഓലക്കം മദിച്ചൊന്നാടാംമാണിക്യ ചിറകിലേറാംമാമ്പൂവും തിരഞ്ഞു പാറാം മനസ്സിലൊരുത്സവമല്ലേമതി മറന്നേറുകയല്ലേ ഹേയ്..അക്കരെ നിക്കണ ചക്കര മാവിലൊരിത്തിരിമുത്തണി മുന്തിരിമണിയുടെകിങ്ങിണി കെട്ടിയ ചെറു ചെറു … Continue reading Hitler Song Lyrics | Kithachethum Katte…

Malik Song Lyrics | Theerame…

ശന്തിരപ്പുതുനാരിയിന്മനംകൊള്ളെ ജോറില് വാ മാരനെശോഭിയിൽ ശുടർ വന്തെരിന്തുംതെളിവൊടെ മാരാരസമൊടെ വാ.. തീരമേ.. തീരമേ.. നീറുമലകടലാഴമേദൂരമേ ഹൃദയദ്വീപിലുദിച്ച ശോണ രൂപനെൻ സൂര്യനേ..തീക്ഷ്ണമായ് പുൽക കിരണകരങ്ങളാൽഇവളെ നീ.. ആകാശമേ..കഥയിലെ ഹൂറിയോ ഞാൻ?കടൽനടുക്കോ നിൻറെ മരതകഗൃഹം?കരുതിവെച്ചോ നീയെനിക്കായ് ഈ അപരിചിതപുരം?ഇവിടമോ ശരണാലയം? നീ തരും കരുണാകരം?നമ്മളെത്തിയ പവിഴദ്വീപഹൃദം?തേടിയ തീരം ദൂരം? ശന്തിരപ്പുതുനാരിയിന്മനംകൊള്ളെ ജോറില് വാ മാരനെശോഭിയിൽ ശുടർ വന്തെരിന്തുംതെളിവൊടെ മാരാരസമൊടെ വാ.. രാവിവൾ പകലിനെ സ്നേഹാന്ധമാംജ്വലൽസൂര്യനാൽ മീളിടുമ്പൊഴെൻപ്രാണനിൽ പകരുമിരമ്പക്കടൽചിരം നീ, പെരുങ്കടലനുരാഗമേ..ഒരേ രാഗതാളങ്ങളാൽ നീർന്നിതാമിനിക്കോയ് തീരങ്ങൾ താരാട്ടായ്പുലർകാറ്റായി നീഅരികിൽ ഞാനറിയാതാലോലമായ് കഥയിലെ … Continue reading Malik Song Lyrics | Theerame…

Hemanthamen Kaikkumbilil… Lyrics

ഹേമന്തമെൻ കൈക്കുമ്പിളിൽ തൂവും ആഹാഹാ ഹാ .ആഹാഹാ ഹാ..ഹാഹാ .ലാലാലാ ലാലാലാ ...ഉം ഹേമന്തമെൻ കൈക്കുമ്പിളിൽ തൂവും നിലാപ്പൂവു നീപൂങ്കാറ്റുപോൽ നിന്നുള്ളിലെ പൂഞ്ചില്ല തേടുന്നു ഞാനിതാ..കിളി പാടുന്ന പാട്ടെന്റെ കാതിൽകളിയോതുന്ന നിൻ വാക്കുപോലെഅതിലോലം അനുരാഗം.. തേൻമാരിയായ് നിന്റെ മൗനവും.. മൊഴിയിഴ തുന്നിയേകവേ എന്നുമീ വഴി കനവൊടു കാത്തിരുന്നു ഞാൻഎൻ നിമിഷങ്ങളാനന്ത ശലഭങ്ങളായ്ഇന്നലയുന്നു നിന്നോർമ്മയാകെനെഞ്ചിന്നൂഞ്ഞാലിൽ മെല്ലെ നിന്നെഎന്നും താരാട്ടാമോമൽ പൂവേ ..ആഹാ ...ഹാഹാഹാ ..ഹാഹാഹാ.. ലാലാലാ ലലലാ ..ഉം ..ഹേമന്തമെൻ കൈക്കുമ്പിളിൽ തൂവും നിലാപ്പൂവു നീസനിസ പമഗ പമഗരിസനി … Continue reading Hemanthamen Kaikkumbilil… Lyrics

Aro Padunnu Doore… Lyrics

ആരോ പാടുന്നു ദൂരെ ആരോ പാടുന്നു ദൂരെആത്മാവില്‍ നോവുള്ള പോലെഈറന്‍ മുളം‌തണ്ടില്‍ നിശ്വാസമോടെപ്രാണന്റെ സംഗീതം ചേരുന്ന പോലെഓര്‍മ്മ വന്നൊരുമ്മ തന്ന പോലെ ആരോ ഹോയ്.... ജീവിതമെന്നുമെന്നും ഒരു പ്രേമ കടങ്കഥയല്ലേഉത്തരമൊന്നു തേടും മനമൊത്തിരിയോടുകയില്ലേപൂത്തുലഞ്ഞ വാസന്തമായ് വന്നു ചേരുകില്ലേവേനലുള്ള ഗ്രീഷ്മങ്ങളായ് പിന്നെ മാറുകില്ലേ ഹോയ്പുഞ്ചിരി ചൂടുകയില്ലേഅതിലശ്രുകണങ്ങളുമില്ലേസുന്ദരസന്ധ്യകളില്ലേഅവ കൂരിരുളാവുകയില്ലേസുഖസങ്കടസംഗമമുള്ളൊരു വാഹിനി നീ ആരോ ഹോയ്.... മോഹനവീണ മൂളും സദിരാടിയ നാളുകളില്ലേനേരിയ നൊമ്പരങ്ങള്‍ വിരലോടിയ നാദവുമില്ലേവര്‍ഷകാലവാത്സല്യമോ പെയ്തിറങ്ങുകില്ലേഹര്‍ഷമെത്ര ഹേമന്തമോ വിങ്ങലാവുകില്ലേ ഹോയ്സ്നേഹവിരുന്നുടനീളം നിറ തേനറയാവുകയില്ലേമൂകതയെന്ന മരാളം ചില നേരമുറുമ്മുകയില്ലേമഴവില്ലൊളി കൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞൊരു … Continue reading Aro Padunnu Doore… Lyrics

Nenchil Kanchabanameyyum… Lyrics

നെഞ്ചിൽ കഞ്ചബാണമെയ്യും നെഞ്ചിൽ കഞ്ചബാണമെയ്യും സ്വർഗ്ഗറാണിയോ നീ സ്വപ്നകന്യയോമുന്നിൽ ഇന്ദ്രജാലമാടുംക്ലിയോപാട്രയോ നീ ഡെസ്ഡിമോണയോഹേ രാവിറങ്ങി വന്ന താരമേ തേരിറങ്ങി വന്ന തിങ്കളേഏദൻ തോട്ടം പൂത്തുലഞ്ഞ നിന്റെ മേനിയിൽഏഴാം സ്വർഗ്ഗം തേടിയിങ്ങു വന്നതാണു ഞാൻ..ഇന്നു നീ എന്റെയീ വീടുവെച്ച വണ്ടിയെറണം ലണ്ടനിൽ ചുറ്റണം പട്ടുതട്ടമിട്ടുലാത്തണം നീ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കേ നെഞ്ചുലഞ്ഞു പോയി ഒന്ന് പുൽകുവാനെൻ കൈത്തരിച്ചു പോയി എന്നിളം കൈകളിൽ തത്തി നീയാടുമോ റാണീ.. നെഞ്ചിൽ... ഇക്കളി തീക്കളി എന്നെവിട്ടു പോയിടല്ലേ നീ ഇക്കിളി പൂക്കളിൽ മുത്ത-മിട്ടണച്ച പെണ്മണി.. … Continue reading Nenchil Kanchabanameyyum… Lyrics

Varamanjaladiya Ravinte Maril… Lyrics

വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിന്റെ മാറില്‍ വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിന്റെ മാറില്‍ ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളിയുറങ്ങിനിമി നേരമെന്തിനോ തേങ്ങി നിലാവിന്‍ വിരഹമെന്നാലും മയങ്ങിപുലരിതന്‍ ചുംബന കുങ്കുമമല്ലേ ഋതു നന്ദിനിയാക്കി അവളേ പനിനീര്‍ മലരാക്കി... വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിന്റെ മാറില്‍ ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി ഉറങ്ങി... കിളി വന്നു കൊഞ്ചിയ ജാലകവാതില്‍ കളിയായ്‌ ചാരിയതാരേ മുടിയിഴ കോതിയ കാറ്റിന്‍ മൊഴിയില്‍ മധുവായ് മാറിയതാരെഅവളുടെ മിഴിയില്‍ കരിമഷിയാലെ കനവുകളെഴുതിയതാരേ നിനവുകളെഴുതിയതാരേ അവളെ തരളിതയാക്കിയതാരേ... വരമഞ്ഞളാടിയ രാവിന്റെ മാറില്‍ ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളിയുറങ്ങിനിമി നേരമെന്തിനോ തേങ്ങി നിലാവിന്‍ … Continue reading Varamanjaladiya Ravinte Maril… Lyrics

Aaro Viralmeetti… Lyrics

ആരോ വിരല്‍ മീട്ടി ആരോ വിരല്‍ മീ..ട്ടിമനസ്സിന്‍.. മണ്‍വീണയില്‍....ഏതോ മിഴിനീരിന്‍ ശ്രുതിമീ..ട്ടുന്നു മൂ..കം... തളരും.. തനുവോടെ..ഇടറും.. മനമോടെ..വിടവാ..ങ്ങുന്ന സന്ധ്യേ.. വിരഹാര്‍ദ്രയായ സന്ധ്യേ...ഇന്നാ..രോ വിരല്‍ മീട്ടിമനസ്സിന്‍.. മണ്‍വീണയില്‍....... വെണ്ണിലാവുപോലും നിനക്കിന്നെരിയും വേനലായിവര്‍ണ്ണരാജി നീട്ടും വസന്തം വര്‍ഷശോകമായി നിന്റെ ആര്‍ദ്രഹൃദയം..തൂവല്‍ ചില്ലുടഞ്ഞ പടമായി(2)ഇരുളില്‍ പറന്നുമുറിവേറ്റുപാടുമൊരുപാവം പൂവല്‍ കിളിയായ് നീ.. ആരോ വിരല്‍ മീ..ട്ടിമനസ്സിന്‍.. മണ്‍വീണയില്‍....ഏതോ മിഴിനീരിന്‍ ശ്രുതിമീ..ട്ടുന്നു മൂ..കം... പാതിമാഞ്ഞ മഞ്ഞില്‍പതുക്കെ പെയ്തൊഴിഞ്ഞമഴയില്‍..കാറ്റില്‍ മിന്നിമായും വിളക്കായ് കാത്തു നില്‍പ്പതാ..രേ നിന്റെ മോഹശകലംപീലി ചിറകൊടിഞ്ഞ ശലഭം..(2)മനസ്സില്‍ മെനഞ്ഞ മഴവില്ലു മായ്ക്കുമൊരു പാവം … Continue reading Aaro Viralmeetti… Lyrics

Varmukhile Vanil Nee… Lyrics

വാര്‍മുകിലെ വാനില്‍ നീ വാര്‍മുകിലെ വാനില്‍ നീ വന്നുനിന്നാല്‍ ഓര്‍മകളില്‍ ശ്യാമ വർണ്ണൻ (2)കളിയാടി നില്‍ക്കും കഥനം നിറയുംയമുനാനദിയായ് മിഴിനീര്‍ വഴിയുംവാര്‍മുകിലെ... പണ്ട്നിന്നെ കണ്ടനാളില്‍ പീലിനീര്‍ത്തി മാനസം (2)മന്ദഹാസം ചന്ദനമായി (2)ഹൃദയരമണാ ഇന്നെന്റെ വനിയില്‍ കൊഴിഞ്ഞുപുഷ്പങ്ങള്‍ ജീവന്റെ താളങ്ങൾ വാര്‍മുകിലെ... അന്ന് നീയെന്‍ മുന്നില്‍വന്നു പൂവണിഞ്ഞു ജീവിതം (2)തേൻകിനാക്കള്‍ നന്ദനമായി (2)നളിനനയനാ പ്രണയവിരഹം നിറഞ്ഞ വാനില്‍ പോരുമോ നീവീണ്ടും  വാര്‍മുകിലെ... Music: രവീന്ദ്രൻLyricist: യൂസഫലി കേച്ചേരിSinger: കെ എസ് ചിത്രRaaga: ജോഗ്Film : മഴ

Maunam Swaramay En… Lyrics

മൗനം സ്വരമായ് എൻ പൊൻ വീണയിൽ മൗനം സ്വരമായ് എൻ പൊൻ വീണയിൽസ്വപ്നം മലരായ് ഈ കൈക്കുമ്പിളിൽഉണരും സ്മൃതിയലയിൽ ആരോ സാന്ത്വനമായ്മുരളികയൂതി ദൂരെ ആ......ഉം...ഉം..ഉം....ജന്മം സഫലം എൻ ശ്രീരേഖയിൽസ്വപ്നം മലരായ് ഈ കൈക്കുമ്പിളിൽ അറിയാതെയെൻ തെളി വേനലിൽകുളിർമാരിയായ് പെയ്തു നീ (2)നീരവരാവിൽ ശ്രുതി ചേർന്നുവെങ്കിൽമൃദുരവമായ് നിൻ ലയമഞ്ജരിആ..ആ.ആ ഉം..ഉം..സ്വപ്നം മലരായ് ഈ കൈക്കുമ്പിളിൽജന്മം സഫലം എൻ ശ്രീരേഖയിൽ ആത്മാവിലെ പൂങ്കോടിയിൽവൈഡൂര്യമായ് വീണു നീ (2)അനഘ നിലാവിൽ മുടി കോതി നിൽക്കെവാർമതിയായ് നീ എന്നോമനേആ..ആ..ആ...ഉം...ഉം..ജന്മം സഫലം എൻ ശ്രീരേഖയിൽസ്വപ്നം … Continue reading Maunam Swaramay En… Lyrics

Oru Poovine… Lyrics

ഒരു പൂവിനെ നിശാശലഭം ഒരു പൂവിനെ നിശാശലഭംതൊട്ടുണര്‍ത്തും യാമമായ്നറു മഞ്ഞുമീ നിലാക്കുളിരില്‍ഒന്നു ചേരും നേരമായിപനിനീരില്‍ നനഞ്ഞ രാത്രിയെപുലര്‍വെയില്‍ പുല്‍കുമോ.... പൂത്തു നില്‍ക്കും കാമിനിമുല്ലയെപ്രണയവസന്തം പൊതിയുമ്പോള്‍മാഞ്ഞു പോകും മഞ്ഞണിത്തിങ്കളില്‍സൂര്യപരാഗം കുതിരുമ്പോള്‍പൂങ്കിനാവിന്‍ ചിറകു തലോടികുളിർന്നു നില്‍പ്പൂ ഞാന്‍....വെറുതെ നിന്‍റെ മിഴിയില്‍നോക്കി നില്‍ക്കാന്‍ മോഹമായ്... വെള്ളിമേഘ തേരിലിറങ്ങിവേനല്‍ നിലാവും സന്ധ്യകളുംപെയ്തു തോരും മാമഴയായിപൊന്‍കിനാവും പൂവിതളുംഓര്‍മ്മമൂളും വെണ്‍താളുകളില്‍പീലി തെളിയുകയായ്...ഇനിയും തമ്മിലലിയാന്‍നെഞ്ചു പിടയും സാന്ദ്രമായ്...... Music: ഔസേപ്പച്ചൻLyricist: ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിSinger: കെ ജെ യേശുദാസ്സുജാത മോഹൻFilm/album: മീനത്തിൽ താലികെട്ട്

Doore Oru Tharam… Lyrics

ദൂരെ ഒരു താരം താഴെയൊരു തീരം ദൂരെ ഒരു താരം താഴെയൊരു തീരം ദൂതിനൊരു കാണാ....ഉം......... ഉം.................   ദൂരെ ഒരു താരം താഴെയൊരു തീരം ദൂതിനൊരു കാണാ കാറ്റു കളഹംസം ദൂരെ ഒരു താരം താഴെയൊരു തീരം ദൂതിനൊരു കാണാ കാറ്റു കളഹംസം ചില്ലു വെയിലായാലും രാത്രി മഴയായാലും നിന്റെ കിളി വാതില്‍ക്കല്‍ വന്നു വിളിക്കാമെന്റെ മുത്തേ..................... എകാന്തമാം ഈ സന്ധ്യയില്‍... പ്രേമാര്‍ദ്രമാം.... ഈ വേളയില്‍   ദൂരെ ഒരു താരം താഴെയൊരു തീരം ദൂതിനൊരു … Continue reading Doore Oru Tharam… Lyrics

Vennila kombile Rappadee… Lyrics

വെണ്ണിലാക്കൊമ്പിലെ രാപ്പാടീ വെണ്ണിലാക്കൊമ്പിലെ രാപ്പാടീഎന്നും ഈയേട്ടന്റെ ചിങ്കാരീമഞ്ഞു നീർത്തുള്ളി പോൽ നിന്നോമൽകുഞ്ഞു കൺപീലിയിൽ കണ്ണീരോ വെണ്ണിലാക്കൊമ്പിലെ... കാർത്തികനാൾ രാത്രിയിലെൻകൈക്കുമ്പിളിൽ വീണ മുത്തേകൈ വളർന്നും മെയ് വളർന്നുംകണ്മണിയായ് തീർന്നതല്ലേനിൻ ചിരിയും നിൻ മൊഴിയുംപുലരിനിലാവായ് പൂത്തതല്ലേ  വെണ്ണിലാക്കൊമ്പിലെ... കന്നിമുകിൽക്കോടി ചുറ്റിപൊൻ വെയിലിൽ മിന്നു കെട്ടിസുന്ദരിയായ് സുമംഗലിയായ്പടിയിറങ്ങാൻ നീയൊരുങ്ങിഈ വിരഹം ക്ഷണികമല്ലേഎന്നെന്നും നീയെൻ അരികിലില്ലേ വെണ്ണിലാക്കൊമ്പിലെ... Music: വിദ്യാസാഗർLyricist: ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിSinger: കെ ജെ യേശുദാസ്Film/album: ഉസ്താദ്

Nadodi Poonthinkal Mudiyil… Lyrics

നാടോടിപ്പൂന്തിങ്കൾ മുടിയിൽച്ചൂടി നാടോടിപ്പൂന്തിങ്കൾ മുടിയിൽച്ചൂടി നവരാത്രിപ്പുള്ളോർക്കുടമുള്ളിൽ മീട്ടികണിക്കൊന്നപ്പൂ മണിക്കമ്മലണിഞ്ഞും പുളിയിലക്കരകസവുമുണ്ടുടുത്തും പുഴയിന്നൊരു നാടൻ പെണ്ണായോ......... കണിക്കൊന്നപ്പൂ മണിക്കമ്മലണിഞ്ഞും പുളിയിലക്കരകസവുമുണ്ടുടുത്തും പുഴയിന്നൊരു നാടൻ പെണ്ണായോ.........കണ്ണാടിച്ചില്ലല തോൽക്കും ഇളനീരിൻ തീരാമധുരംഎള്ളോളം നുള്ളിയെടുത്തോട്ടേ ഞാൻമാറോളം മുങ്ങിനിവർന്നോട്ടേ നാടോടിപ്പൂന്തിങ്കൾ മുടിയിൽച്ചൂടിനവരാത്രിപ്പുള്ളോർക്കുടമുള്ളിൽ മീട്ടി പാരിജാതം പൂത്തിറങ്ങും പാതിരാത്തീരത്തെന്മുന്നിൽവെള്ളിയാമ്പൽത്തിരി കൊളുത്തും തിങ്കളായ് നില്പൂ നീ മാത്രംആദ്യമായെൻ കവിളിലേതോ കൂവളപ്പൂക്കൾ കണ്ടു നീരാഗതാരം നോക്കി നിൽക്കെ സ്നേഹമായ് തൊട്ടു നിൻ കൈകൾനീ മൂളും പാട്ടിൽ മുങ്ങി നീ നീട്ടും മുത്തം വാങ്ങിആരും കാണാതുള്ളിന്നുള്ളിൽ താളം തുള്ളും ഈ … Continue reading Nadodi Poonthinkal Mudiyil… Lyrics

Kalippattamay Kanmani… Lyrics

കളിപ്പാട്ടമായ് കണ്‍‌മണി നിന്റെ മുന്നില്‍ കളിപ്പാട്ടമായ് കണ്‍‌മണി നിന്റെ മുന്നില്‍ മനോവീണ മീട്ടുന്നു ഞാന്‍നെഞ്ചിലെ മോഹമാം ജലശയ്യയില്‍ നിന്‍ സ്വരക്കൂട് കൂട്ടുന്നു ഞാന്‍ ദേവീ മലര്‍നിലാവിന്‍ പൈതലെ മൊഴിയിലുതിരും മണിച്ചിലമ്പിന്‍ കൊഞ്ചലേ --(2)മനപ്പന്തലില്‍ മഞ്ചലില്‍ മൌനമായ് നീ മയങ്ങുന്നതും കാത്തു ഞാന്‍ കൂട്ടിരുന്നൂഅറിയാതെ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ വീണലിഞ്ഞുഉയിര്‍പൈങ്കിളി എന്നുമീ യാത്രയില്‍ നിന്‍ നിഴല്‍പ്പാട് ഞാനല്ലയോ കളിപ്പാട്ടമായ് കണ്‍‌മണി നിന്റെ മുന്നില്‍ മനോവീണ മീട്ടുന്നു ഞാന്‍ മിഴിച്ചിരാതിന്‍ കുമ്പിളില്‍ പറന്നു വീഴുമെന്‍ നനുത്ത സ്‌നേഹത്തിന്‍ തുമ്പികള്‍ --(2)തുടിക്കുന്ന നിന്‍ … Continue reading Kalippattamay Kanmani… Lyrics

Nilave Mayumo… Lyrics

നിലാവേ മായുമോ; കിനാവും നോവുമായ് നിലാവേ..മായുമോ.. കിനാവും നോവുമായ്..ഇളം തേൻ തെന്നലായ്.. തലോടും പാട്ടുമായ്..ഇതൾ മാഞ്ഞോരോർമ്മയെല്ലാം.. ഒരു മഞ്ഞു തുള്ളി പോലെ..അറിയാതലിഞ്ഞു പോയ്...നിലാവേ.. മായുമോ.. കിനാവും നോവുമായ്.. മുറ്റം നിറയെ.. മിന്നിപടരും.. മുല്ലക്കൊടി പൂത്ത കാലം..തുള്ളിതുടിച്ചും.. തമ്മിൽ കൊതിച്ചും.. കൊഞ്ചികളിയാടി നമ്മൾ..നിറം പകർന്നാടും.. നിനവുകളെല്ലാം..കതിരണിഞ്ഞൊരുങ്ങും മുമ്പേ.. ദൂരെ.. ദൂരെ..പറയാതെയന്നു നീ മാഞ്ഞു പോയില്ലെ..നിലാവേ.. മായുമോ.. കിനാവും നോവുമായ്.. ലില്ലിപാപ്പാ ലോലി.. ലില്ലിപാപ്പാ ലോലി..ലില്ലിപാപ്പാ ലോലി.. ലില്ലിപാപ്പാ ലോലി..ലില്ലിപാപ്പാ ലോലി.. ലില്ലിപാപ്പാ..... നീലക്കുന്നിൻ മേൽ.. പീലിക്കൂടിൻ മേൽ.. കുഞ്ഞു … Continue reading Nilave Mayumo… Lyrics

Mandara Cheppundo… Lyrics

മന്ദാരച്ചെപ്പുണ്ടോ മാണിക്യ കല്ലുണ്ടോ മന്ദാരച്ചെപ്പുണ്ടോ മാണിക്യ കല്ലുണ്ടോകയ്യില്‍ വാര്‍മതിയേ...പൊന്നും തേനും വയമ്പുമുണ്ടോവാനമ്പാടി തന്‍ തൂവലുണ്ടോഉള്ളില്‍ ആമോദ തിരകള്‍ ഉയരുമ്പോള്‍ മൗനം പാടുന്നൂ... മന്ദാരച്ചെപ്പുണ്ടോ മാണിക്യ കല്ലുണ്ടോകയ്യില്‍ വാര്‍മതിയേ...ഓ..ഓ.. തഴുകുന്ന കാറ്റില്‍ താരാട്ട് പാട്ടിന്‍ വാത്സല്യം... വാത്സല്യം...രാപാടിയേകും നാവേറ്റു പാട്ടിന്‍ നൈര്‍മല്യം... നൈര്‍മല്യം... തളിരിട്ട താഴ് വ രകള്‍ താലമേന്തവേ....തണുവണി കൈകളുള്ളം ആര്‍ദ്രമാക്കവേ....മുകുളങ്ങള്‍ ഇതളണിയെ..കിരണമാം കതിരണിയെഉള്ളില്‍ ആമോദ തിരകള്‍ ഉയരുമ്പോള്‍മൗനം പാടുന്നൂ... മന്ദാരച്ചെപ്പുണ്ടോ മാണിക്യ കല്ലുണ്ടോകയ്യില്‍ വാര്‍മതിയേ...പൊന്നും തേനും വയമ്പുമുണ്ടോവാനമ്പാടി തന്‍ തൂവലുണ്ടോഉള്ളില്‍ ആമോദ തിരകള്‍ ഉയരുമ്പോള്‍ മൗനം … Continue reading Mandara Cheppundo… Lyrics

Chandana Katte Kulir Konduva… Lyrics

ചന്ദനകാറ്റേ കുളിര്‍ കൊണ്ടു വാ ചന്ദനകാറ്റേ കുളിര്‍ കൊണ്ടു വാ (2)മുറിവേറ്റ പൈങ്കിളിക്കൊരുസ്വരരാഗ കല്പകത്തിന്‍തളിര്‍ കൊണ്ടു വാ ചന്ദനകാറ്റേ... ഓര്‍ത്തിരുന്നു നിന്നെ കാത്തിരുന്നൂ ഞങ്ങള്‍സ്നേഹമേ നീ മാത്രം വന്നതില്ല (2)കണ്ണീരിന്‍ മണികള്‍ പോലും നറുമുത്തായ് മാറ്റും ഗാനംനീ പാടാമോ ചന്ദനകാറ്റേ... അച്ഛനെ വേര്‍പിരിഞ്ഞോ കണ്മണീ‍ നീ മറഞ്ഞോഅപരാധമെന്‍ തങ്കം നീ പൊറുത്തു (2)ചിറകേന്തി വിണ്ണില്‍ നിന്നും തടവറയില്‍ വന്നൊരു മുത്തംനീ ഏകാമോ  ചന്ദനകാറ്റേ...   Music: എസ് പി വെങ്കടേഷ്Lyricist: യൂസഫലി കേച്ചേരിSinger: കെ ജെ യേശുദാസ്Raaga: … Continue reading Chandana Katte Kulir Konduva… Lyrics